öyle sikilmez böyle sikilir öyle sikilmez böyle sikilir öyle sikilmez böyle sikilir

Bronsebukkenes venner

Sist oppdatert 27. april, 2015 kl. 22:49

Bronsebukkenes venner er en frivillig organisasjon.

Vi har som formål gjennom frivillighet og praktisk arbeid å støtte stiftelsen Friluftsteateret Bronsebukkene, spesielt under musikkteateret Bronsebukkenes framførelse.

Vi er organisert i et styre med 5 arbeidsgrupper.

Styret består av:
Leder: Frank Nordheggen: venner@bronsebukkene.no , mobil: 900 15006.
Nestleder: geir solbakken: 984 32055
Kasserer: Laila Grønbakken
Sekretær: Kristin Brendli
Styremedlem: Tor Stein  Brenna
Styremedlem: Åse Marit Linstad
Styremedlem: Linda Therese Mikkelsen: 472 38527

Arbeidsgruppene:
Velferd:
Salg: Ragnhild Western
Arena: Dirk Flick
Kostymer:
Rekvisitter: Tore Hvinden
Markedsføring:

Vi ønsker å binde sammen de frivillige sosialt, og holder derfor en del faste arrangementer: Solsnufest, høsttur, januarfest og en sammenkomst på våren før øvingene til teateret begynner.

Vi å ønsker å spre viten om bronsealderen, spesielt på Hadeland. Vi er medarrangører av Bronsebukkdagene og tenker i framtida å invitere til temakvelder om bronsealderen.

Enhver er velkommen som medlem, passiv eller aktiv. Vi ønsker deg som vil være med som skuespiller, vi ønsker deg som vil være med på dugnad, vi ønsker deg som vil være med i en av gruppene våre, vi ønsker deg som bare er nysgjerrig, eller vil støtte oss økonomisk.

Pris enkeltmedlem kr. 200,- pr. år.
Hele familien: kr. 500,- pr. år.

Meld deg inn her:

Innmeldingsskjema fra Google Forms: